Eдин реализиран екопроект в IVБ клас

По идея на Вяра Мутафчиева учениците от IVб клас изработиха от отпадъчни материали кошчета за разделно събиране на отпадъците. Изрязоха пластмасови бутилки от минерална  вода – 10 л. и 8 л..Облепиха ги с картон – зелен, жълт и син и им поставиха надписи. Закупиха чували за смет и заредиха кошчетата. Това бе първата малка стъпка, за да дадат своя принос за опазване на чистотата и хигиената в класната стая, в училището, в града, в България.