Технологичните иновации в училище безспорно подпомагат процеса на овладяване на знания и умения. Висока ефективност се наблюдава, когато за представяне на информацията се използва комбинация от различна по тип информация - текст, статична графика, аудио и видео. Използването на мултимедийни средства като образователни технологии носи предимства като: лесно, интересно и точно представяне на съдържанието на учебния [още]

Вече втора година продължава изпълнението на дейностите по проект "ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ“. През месец октомври са подготвени и разработени десет електронни урока за пети, шести и седми клас от старши учители Елена Симеонова,  Красимира Железова и главен учител Димо Делибалтов. Кръг. Лице на кръг - VI клас - 02.10.2018 г. Действия с едночлени. Упражнение – VII клас - 12.10.2018 [още]

  На 30.05.2018г. във връзка с изпълнение на дейностите от иновацията по проект „Online e-обучение“  в ОУ “П.Р.Славейков”се проведе последният от поредицата открити уроци по математика. С цел популяризиране на създадените електронни ресурси по проекта, техническото обезпечаване на иновацията и представяне на необходимата квалификация на педагогическите специалисти за работа по нея, г-н Димо Делибалтов проведе открит урок [още]

Във връзка с изпълнение на дейностите от иновацията по проект „Online e-обучение“  на 30.05.2018г. от 13.30ч. ще се проведе открита педагогическа практика в ОУ "П.Р.Славейков". С цел популяризиране на създадените електронни ресурси по проекта, техническото обезпечаване на иновацията и представяне на необходимата квалификация на педагогическите специалисти за работа по нея, г-н Димо Делибалтов ще проведе открит [още]