През месец март предстои да се проведат седем открити урока по математика за учениците от V и VI клас. Тези уроци са открити занятия по проекта за иновативно училище. Те са отворени за всеки, който желае да се запознае с нашата работа. Действия с десетични дроби. Упражнение – V клас   –  02.03.2018 г. – петък [още]

През месец февруари предстои да се проведат шест открити урока по математика за учениците от V и VI клас. Тези уроци са открити занятия по проекта за иновативно училище. Те са отворени за всеки, който желае да се запознае с нашата работа. Намиране на числена стойност на изрази съдържащи степени - VI клас - 12.02.2018г. [още]

На 10.01.2018 г. бе проведено второ обучение от екипа  по проекта ONLINE E-ОБУЧЕНИЕ  за създаване на игрови блокове в платформа MOODLE. Игровите елементи могат да бъдат използвани в процеса на обучение, при самоподготовка и в занимания по интереси. Участниците - учители от начален и прогимназиален етап, бяха запознати с начина за  създаване на  речници от термини, [още]

През месеците октомври, ноември и декември учениците от V и VI клас бяха активни участници в провеждането на поредица електронни уроци по математика, разработени от г-жа Железова ( V клас) и на и г-н Делибалтов (VI клас). Учениците с интерес и желание работиха, като бързо преодоляха някои технически затруднения при работа с таблетите. През месец януари [още]

От два месеца петокласниците от ОУ "П.Р.Славейков" с преподавател Красимира Железова работят по математика по иновативна система на обучение. Учениците с любопитство и интерес се включиха още през първата седмица на учебната година. Първата стъпка бе да си направят регистрация в сайта, разбира се, с помощта на родител, приятел или учител. До края на месец септември [още]

На 16.11.2017г.  беше проведен първият от поредицата открити уроци с които се цели да се запознаят учители, родители и обществеността със същността на приложението на информационните технологии в учебния процес по математика. Урокът „Валчести тела. Общи задачи“ беше проведен от г-н Делибалтов в VІа клас. Присъстваха представители на учителския колектив, родители и старши експерта по [още]