EU

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ___________________________________________________________________________________________ Уважаеми читатели, Това е втори брой на училищен вестник "Академия" Вестникът е част от мащабния проект, който реализира нашето училище, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по схема „Да [още]

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 „Училищна академия за млади учени“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Секция "Информационни технологии" към клуб "Математика за всеки" обявява конкурс за петокласници за презентация "Пролетни празници". Р Е Г Л А М Е Н Т Пролетните празници да се разгледат в [още]

По повод   настъпването на пролетта ОУ "П.Р.Славейков" организира литературен конкурс. Представяме Ви участниците: Константин, Златеина, Ваня и Теодора от 5б клас, Мадлен от 5а клас, както и Багряна, Гергана, Габриела и Цветомир от 6а клас, както и Лаура от 6б клас.  Най - добрите творби можете да прочетете на таблото във фоайето на училището. място заслужено спечели [още]

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Представяме Ви ръководителите на секция математика за 4, 5, 6, и 7 клас към клуб "Математика за всеки", както и модераторите.    [още]

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 „Училищна академия за млади учени“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд На 25.03.2010г. от 12ч. 15мин.   клуб "Приятели на морето"    ще проведе ековикторина в мултимедийната зала  на ОУ "П.Р.Славейков". Каним ученици, учители и родители!

МЕДИИТЕ ЗА НАС