По инициатива на отбора на РИО-Бургас, който участва в конкурса „Иновативни  практики в управлението” по тема „Повишаване на мотивацията за учене чрез сътрудничество в електронна среда” в ОУ „П.Р.Славейков” се състоя работна среща на учителите по история и цивилизация от участващите в проекта училища: ОУ „П.Р.Славейков”, ОУ  „Н.Геров”, ОУ „А.Страшимиров” и СОУ „Петко Росен”.  Учителите [още]

На 21.01. 2012 г. в ОУ“Петко Рачев Славейков“ гр. Бургас се проведе училищна конференция „Учители и ученици – заедно за привлекателно училище“. В конференцията бяха представени следните разработки: „Фина моторика“ – ст. учител Сийка Костова „Диагностичната игра – способ за формиране на математически компетентности и умения у учениците в 1 клас“ – ст. учител Костадинка Иванова „Заниманията по [още]

Съгласно Заповед на Министъра на образованието, младежта и науката  дните от 08.02.2012 г. до 10.02.2012 г. включително са обявени за неучебни за всички училища на територията на Република  България.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Уведомявам Ви, че с решение на Регионален щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания е обявена грипна епидемия на територията на Община Бургас за периода от 31.01.2012г. до 03.02.2012г. включително /от вторник до петък/ и дните за неучебни за учениците от ОУ „Петко Рачев Славейков“ Бургас. Учебните занятия се възстановяват на [още]

Информация за изпълнение на бюджет 2001 в ОУ "Петко Рачев Славейков" Бургас можете да видите в тази публикация.

ПРОЕКТ „УСПЕХ“ - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА» От началото на м. февруари, през II учебен срок стартира работата  по проект "Успех" на МОМН Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия "Да направим училището привлекателно за младите хора", Оперативна програма за развитие на човешките [още]