На организирания от Община Бургас и Общински детски комплекс конкурс за видеоклип и фотоколаж, посветен на Националния празник 3-ти март и 135-тата годишнина от Освобождението на България, Кристина Николова  от VIА клас се класира на трето място за видеоклип, а Теодора Данчева от VIIА клас получи поощрителна награда за фотоколаж.

За поредна година Националният празник на България - 3 март, бе обелязан от нашето училище с тържествено шествие по улиците на Бургас. Водени от марша на чудесния ни мартинен-тромпет оркестър с ръководител г-н Симеон Стайков, ученици, учители и родители преминахме по централните бургаски улици и обрахме овациите на своите съграждани!       

С песни, танци и в розови дрехи децата от ОУ „П.Р.Славейков“- Бургас подкрепиха международната инициатива „Ден на розовата фланелка“. Учениците реализираха своите идеи за провеждането на световния ден за борба с тормоза в училище с активното участие на Училищния ученически съвет. Специално за инициативата имаше изработени плакати и бе организирана кратка програма от самите ученици.

На 05.02.2013 г. учениците от  VIа и VIв клас при ОУ ,,П. Р. Славейков’’  посетиха   музикално -поетичен спектакъл „Църковните камбани в Бургас забиха тържествено…”.Мероприятието се организира  от Младежки  културен център към Община Бургас  по случай 135 години от Освобождението на Бургас от османско иго.  Учениците с интерес  изгледаха представената презентация  проследяваща  пътя  на  „летящия отряд“  на [още]

Ученици от СИП Екология с ръководител г-жа Пачева се включиха в кампанията на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) за зимно подхранване на пойните птици „Зрънце любов”. Около нас живеят много красиви птици, които обикновено не забелязваме в забързаното си ежедневие. Големият синигер, синият синигер, горската зидарка, врабчетата, червеношийките, чинките, сойките, черешарките и много други [още]

Конкурс за най-хубаво украсена класна стая в ОУ ,,П. Р. Славейков,, Конкурс за най-хубаво украсена класна стая проведоха децата в ОУ ,,П. Р. Славейков,,. Заредени с много ентусиазъм и коледно настроение учениците показаха оригинално мислене и завидно въображение при аранжирането на коледната украса. С подготовката по провеждането и оценяването в съревнованието се заеха учениците от новосформирания [още]