На 02. 03. 2012 година се проведе онлайн състезание посветено на трети март – „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ  ОТ ОСМАНСКА ВЛАСТ”, в което взеха участие ученици от VI клас. Сред първите бяха ученици от нашето училище: Теодора Данчева,  Елена Никитова,  Дана Ханджиева, Елена Сотирова, Ивелина Живкова.

ОУ „П.Р.Славейков”– Бургас е включено в списъка на училищата в изпълнението на проект BG051PO001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)" на МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд за учебната 2011-2012 г., утвърден със Заповед № РД 09-121/30.01.2012 г.на [още]

Учениците от V, VI, VII клас и СИП "Млад еколог" се включиха в проекта "Зелена точка". Проектът се реализира от сдружение "АСУ Делфи"-Бургас с финансовата подкрепа на програма "Младежта в действие". От 05. 03. до 07. 03. 2012 г. в училище се организира събирането на Е-отпадъци (батерии, зарядни устройства, монитори и др.). Доброволци от сдружението ще [още]

24. 02. 2012 г. – 9 часа – ОУ „П. Р. Славейков“ – Бургас Областен кръг на олимпиада по История и цивилизация и Философия Всички ученици – участници следва да се явят в 8,15 часа в двора на училище. Учениците следва да носят документ за самоличност - ученическа книжка, ученическа или лична карта.

Учителите по история и цивилизация, участващи в проекта канят всички училища които са включени в програмата LiveEdu на Microsoft да се регистрират за участие в онлайн състезание по история посветено на 3 март - тема „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКА ВЛАСТ” за ученици от VI клас. Учениците трябва да се регистрират на адрес http://elearning.petkorosen.com/, да [още]

По инициатива на отбора на РИО-Бургас, който участва в конкурса „Иновативни  практики в управлението” по тема „Повишаване на мотивацията за учене чрез сътрудничество в електронна среда” в ОУ „П.Р.Славейков” се състоя работна среща на учителите по история и цивилизация от участващите в проекта училища: ОУ „П.Р.Славейков”, ОУ  „Н.Геров”, ОУ „А.Страшимиров” и СОУ „Петко Росен”.  Учителите [още]