Възобновява се присъственият учебен процес

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г на Министъра на здравеопазването и Заповед  №РД09-856/09.04.2021 на Министъра на образованието и науката Ви уведомяваме за следното:

  • От 12 април 2021 г. /понеделник/ се възобновява присъственият учебен процес за учениците от начален етап(втора смяна);
  • от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. присъствено се обучават учениците от VII клас;
  • от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. присъствено се обучават учениците от V клас.
    Учениците от VI клас продължават да се обучават в е-среда от разстояние.