Администратор на сайта » ОУ "Петко Рачев Славейков"- Бургас

Архив на автора

Вид на процедурата: Процедура за възлагане на поръчка Име на поръчката: Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „П.Р.Славейков”-гр. Бургас, за учебната 2017/2018 Уникален номер в регистъра на ОП 9062293 Документация Решение

Самоподrотовката и заниманията по интереси за полинтернатните групи в IV клас да се провеждат в зали на ул."Петко Каравелов №2З"

Уважаеми ученици и родители, информираме Ви, че след Заповед  на Кмета на Община Бургас,  ваканцията се удължава до 11 януари, 2017г. Учебните занятия ще бъдат възстановени на 12 януари, 2017 г. /четвъртък/, както следва: Първа смяна – Начален етап – I, II, III, IV клас Втора смяна – Прогимназиален етап – V, VI, VII клас

Уважаеми родители, Родителските срещи за децата от подготвителните групи и учениците от първи клас ще се проведат на 01.09.2016 год. (четвъртък) от 17.30 часа в сградата на училището.

ПППД-А Александър Велков Йовчев Александър Радостинов Грудов Борис Ранков Михайлов Борис Пламенов Пенчев Венелин Георгиев Вълчев Виктория Ангелова Ламбова Георги Боянов Бойчев Гьозде Ениз Ченгел Димитър Иванов Димитров Даниел Иванов Димитров Даниел Светлинов Стойчев Димитър Петров Димитров Емма Росен Томасян Ивайло Георгиев Желев Иван Калчев Градев Кристина Петков Стоянова Красимира Евгениева Бахматова Кристиян Иванов Михайлов [още]

Родителски срещи за Подготвителни групи и Първи клас Уважаеми родители, Родителските срещи за децата от подготвителните групи и учениците от първи клас ще се проведат на 03-09-2015 год. (четвъртък) от 17.30 часа в сградата на училището.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Ако това ви интересува