Начален етап минава в ОРЕС

От 02.11. до 05.11 учениците от първи „а,б,в“ , втори „а,в“, трети „а,б,в“ и четвърти „а,б,в“ преминават в ОРЕС.
Учебните часове са по 20 мин.
График на часовете -> Изтегли