109 години Славейковото училище

109 години Славейковото училище носи с достойнство името на своя патрон!

  Всяка година на 17 ноември с гордост и самочувствие ОУ „П.Р.Славейков“ чества своя патронен празник.

Вече 109 години то е храм на знанието, духовността и сбъднати детски мечти.

В дни на социално и физическо разделение, в дни на понесени отговорности и споделени трудности – ученици и учители отново честват един незабравим празник чрез своето духовно единение.

В позатихналите коридори оживява вековната история на училището, разказана в документи и снимки сред портрети и ръкописи на патрона.

Славейкови тематични дни в реална и електронна среда се превръщат в литературно-музикална фиеста и празник на поетичното вдъхновение.

Филм за училището разказва вековната история за нестихващия творчески устрем на поколения бургазлии, всеотдайни преподаватели и авторитетни директори, за постиженията на талантливи ученици, които винаги ще носят незабравими спомени за училищния живот.

Днес Славейковото училище е празнично украсено с усмивки, с усмивките на чистите детски души.

Днес Славейковото училище празнува 109 години устрем, воля и вдъхновение.

Честит празник!

Животът на Славейков

Създаване на Славейковото училище