Конкурс „Моето училище“


В училище се проведе конкурс на тема „Моето училище“. Всеки ученик можеше да вземе участие  с фотография или поезия.
Победители тази година са:
Алина Апостолова от VВ клас е победител в конкурса за фотография.
София Мутафчиева от VБ клас е победител в конкурса за поезия и проза. Изтегляне