Записване на бъдещи първокласници

Уважаеми родители,
Подаването на документи за прием в I клас е от 05.06.2019 г. до 11.06.2019 г. включително от 08:00 до 18:00 ч. в кабинет 107.

Необходими документи за записване на класираните ученици:

  • Копие от акт за раждане и оригинал
  • Копие на лична карта и оригинал
  • Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група.
  • Копия на всички документи, удостоверяващи истинността на данните и оригиналите за справка
  • Заявление за записване на ученици в първи клас – Изтегляне