Начало

Занимания по интереси

 ЗАНИМНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Заниманията по интереси се организират приоритетно в няколко тематични направления: Дигитална креативност, Природни науки, Математика, Технологии, Изкуства и култура, Екологично образование и здравословен начин на живот, Спорт.

Те се провеждат извън часовете по учебен план, по време на целодневната организация с оглед разнообразяване на учениците. Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията на учениците, съобразени са с индивидуалните потребности, опит и познавателното им развитие.

Целите на общата подкрепа за личностно развитие на учениците, предоставяна чрез занимания по интереси в ОУ ”П.Р.Славейков”са:

-стимулиране развитието на личностните качества,социални и творчески умения и за придобиване умения на лидерство;

-осигуряване възможност за изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта и образованието;

-подкрепа развитието на ключовите  компетентности на учениците в областта на природните науки и технологиите;

-подкрепа на: интегрирането на ключовите компетентности; възпитанието в ценности;насърчаването на иновациите и креативното мислене у учениците;

-подпомагане професионалното ориентиране на учениците по отношение на изора на възможности за обучение и професия.

За настоящата учебна година в ОУ ”П.Р.Славейков” има 13 успешно действащи клуба по Занимания по интереси с различно тематично направление.

В клуб ”В света на изкуството” под ръководството на г-жа Т.Франгова се развиват творческите и индивидуалните  умения на децата на базата на изкуството. Срещата им с художници, куратори, галеристи, писатели и артисти насърчава децата да разгърнат своята фантазия, да развиват усета си за форми и цветове, да формират творческия си талант и чувството си за етика.

Клуб  ”Знайко” е под ръководство на г-жа С.Костова. Целта на клуба е учениците да се запознаят с различни техники от приложното изобразително изкуство и тяхното приложение. Да се разгърне фантазията на учениците, усетът им за форми и цветове, развиване на творчески талант и чувство за естетика. Развиват се въображението, креативността, математическото мислене на всеки ученик. Девизът на клуба е „Творим и се забавляваме!”

Вокална група „Забавно петолиние” се стреми  да открие музикалния талант на децата и да развие техните вокални и артистични качества и умения. Под ръководството на г-жа М.Георгиева, малките творци се учат да пеят с микрофон, като истински артисти, да танцуват и се забавляват  под ритъма на различни музикални стилове.

     

Клуб ”Цветна работилничка”с ръководител г-жа С.Апостолова има за цел да запознае учениците с различните техники от приложното изкуство. Тук децата развиват своето въображение,креативност и творчество. Учениците рисуват, оцветяват, изрязват, лепят, апликират и се забавляват.

Арт клуб”Аз и изобразителното изкуство”се ръководи от г-жа Т.Кисьова. Учениците в клуба с желание разгръщат своята изобразителна дейност и изграждат усет към красотата и художествената култура, чрез докосване до съвременните изкуства, усвояват разнообразни изобразителни техники за рисуване с нетрадиционни материали, като сол, кафе, шоколад и др.,възприемат произведения от изобразителното изкуство и народното творчество, усвояват умения за творчество в природната среда и белия лист, насочена към хармонична връзка с нея.

Клуб „Природата около нас” с ръководител Н.Стаматова предлага на учениците с интереси в областта да разширят своите знания, умения и компетентности по география на континентите. Учениците с желания изработват  проекти с  различни материали, творят, учат и се забавляват.

В клуб ”Сръчко” под ръководството на г-жа Д.Панкова учениците се запознават с различни техники от приложното и  изобразителното изкуство. Развиват въображението, креативността, математическите си умения чрез рисуване, оцветяване,изрязване, лепене, апликиране. Разгръща се фантазията на учениците, усетът им за форми и цветове, чувството им за естетика и работа в екип.

Г-жа Ил.Тодорова е ръководител на клуб ”Знайко”. Учениците работят, творят и се забавляват в часовете. Използват различни техники от приложното изобразително изкуство. С различните  дейности развиват въображението, креативността и творческото си мислене. С въображение и сръчност изработват картички за различни празници, декори за приказки, картини от геометрични фигури и др. интересни изделия.

Театрална трупа „Млади таланти” ръководена от г-жа А.Петрова успешно открива и развива талантливите ученици чрез редица изяви като истински артисти. Някои от тях са: участие в поетичен рецитал на учениците „Млади таланти” към ОУ” П.Р.Славейков” в Културен център в „Морско казино” Бургас, на 08.03.2022г,участие в постановката „Леприконът” в  главната роля Магдалена Стоилова от VIкл., участие на Магдалена Стоилова и в Общинско събитие на писатели в Дом на писателите на 15.02.2022г –„С обич за любовта” и др.

В клубовете „Танцувай в ритъм”с ръководител Г.Стоянов и „Танцуваме заедно”под ръководството на Д.Иванова са привлечени учениците с интерес към танците и усет за  ритъм. Основната цел на двата клуба е формиране и развитие на танцувални и музикални  възможности на учениците,получаване на добри  практически познания за хората и танците.

Г-жа Н.Николова ръководи Заниманията по интереси в клуб ”Талантливи славейчета”.Той има  за цел учениците да се запознаят с различните техники от приложното и изобразително изкуство и да ги прилагат в своето творчество. Да се развият фантазията и способностите на всеки ученик, усетът им за форми и цветове, чувството за естетика чрез приложните дейности-рисуване, изрязване, лепене, апликиране.

Клуб” Математически надежди” осъществява своята дейност 5 години. Под ръководството на г-жа Н.Калканджиева часовете по Занимания по интереси имат за цел да удовлетворят нуждите на учениците с повишен интерес към математиката. Включени са дейности, които провокират активност и изискващи нестандартно мислене. Децата участват с желание в различни математически състезания и печелят училищни, национални и международни награди.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media