Начало

Постове маркирани “‘традиции’”

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 „Училищна академия за млади учени“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Секция "Информационни технологии" към клуб "Математика за всеки" обявява конкурс за петокласници за презентация "Пролетни празници". Р Е Г Л А М Е Н Т Пролетните празници да се разгледат в [още]

УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ „РОДОЛЮБИЕ” КЪМ ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ” - гр. БУРГАС ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНЯТ НА ОТКРИВАНЕТО НА ЕТНОГРАФСКА ИЗЛОЖБА „ОТ РАКЛАТА НА БАБА” Изложбата се организира в рамките на проект „Училищна „Академия за млади учени”. Извънкласните дейности като възможност за активно участие и изява на всеки ученик”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 [още]