Начало

Постове маркирани “‘компютри’”

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 „Училищна академия за млади учени“ Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд По проект „Училищна академия за млади учени“ в училище бе изграден втори компютърен кабинет, снимки от който ви показваме по-долу: