Начало

Физ. възпитание

Подпомагане на физическото възпитание и спорт
Проект: „Развитие на спорта в училище“

Дейности:
Съставяне на вътрешен спортен календар. Училищни първенства по видиве спорт.
Класиране и награждаване на учениците – победители.
Резултати:
Развитие на положително отношение към физическите упражнения и спорт.
Възпитание на спортсменско отношение към противника и честна спортна борба.
Овладяване на теоретически, технически и тактически спортни умения и навици.

Оставете коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

media