Библиотека

Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

С финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” бе обновен фонда на училищната библиотека с книги и други информационни източници.