Иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“

Иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“

През учебната 2021/2022 г. учениците от 4 клас при ОУ ”П. Р. Славейков” се включиха в иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“ чрез въвеждане на иновативна организация на учебния ден в реална среда.

Целта на иновацията е включване на четвъртокласниците в  активно учене чрез въвличането им в екипна дейност, повишаване на учебните постижения на учениците по предмети, провокиране на тяхното мислене и креативност и формиране на практически умения.  За целта се прилага нова организация на учебния ден, използват се иновативни методи на преподаване, прилагат се изследователски методи и компетентностен подход.

Всеки последен петък от месеца обучението се пренася в реална среда (природен обект, музей, библиотека, обществена институция, фирма). Обхващат се учебните предмети БЕЛ – ИУЧ, Математика – ИУЧ, Изобразително изкуство – ЗП, Музика – ЗП, Компютърно моделиране – ЗП, Физическо възпитание и спорт – ЗП. Часовете се провеждат в различни обществени, културни институции, природни и исторически обекти. Учебното съдържание се обединява от основна водеща тема от различни области на живота. Учениците се разпределят на екипи според предпочитанията и силните си страни. Те извършват проучвателна дейност, обработват информация, създават екипни продукти от различни области, представени в тяхната взаимовръзка.

С иновацията се създават условия за повишаване активността на учениците. Провокира се техният изследователски дух, любознателността и креативността им. Развиват се фантазията и уменията на учениците за разрешаване на казуси. Удовлетворява се нуждата им от изява. Повишава се тяхната увереност и самооценка. Учениците се мотивират за действие и учене през целия живот.

Място: Черноморски солници

Дата: 22.10. 2021 г.

Тема: Солта е живот.

Учениците научиха интересни факти за солта, за симбиозата между живата и нежива природа, наблюдаваха с бинокли розовото фламинго,видяха лагуните с лечебна кал, влакчето, което превозваше сол от Северните до Южните солници, направиха солнички от хартия. Измерваха температура на въздуха и водата чрез уред, след което отразиха  в диаграма. Приготвиха туршия по рецепта на баба със сол, вода и зеленчуци. Рисуваха картини на морска тематика със сол. Реализираха проект: Кристалната структура на солта и презентация Солта е живот.

             

Място: Морска гара

Дата: 19.10.2022 г.

Тема: Овладяване на стихиите вода и вятър.

Учениците посетиха ветроходен клуб  „Порт Бургас”. Интересна и увлекателна беше дискусията с треньор от клуба. В демонстрацията – управление на ветроходна лодка участва и четвъртокласникът Андрей Гаров, състезател в клуба. В Планет УМ ,  научиха нови интересни факти за водата и вятъра и се забавляваха с интерактивни игри. Издигнаха във въздуха хвърчило на морския бряг. Изработихо ветропоказатели, пана от природни материали и хартиени модели на самолети,  с които инициираха състезание.

Място: Художествената галерия и Етнографски музей.

Дата: 17.12. 2021 г.

Тема: ,,Красотата е навсякъде“

Дейностите бяха посветени на Коледните празници. Учениците наблюдаваха ритъм, пропорция и симетрия в различни   проявления. Посетиха Художествената галерия и Етнографски музей. Екипи участваха в Арт терапия и изработиха елха, с която украсиха училището. Изработиха гирлянди, като редуваха геометрични форми в определен ритъм. Нарисуваха шевици в картички и проявиха творчество при съчиняване на  благопожелания за празниците. Чрез флашмоб в училищния двор поздравиха съучениците си и обществеността с Коледа и създадоха празнично настроение.

 

Място: Община Бургас

Дата: 28.01.2022 г.

Тема: „Мечтите стават реалност“

Занятието е посветено на различни професии.  Започнахме с презентация „ В коя област искам да се реализирам“. Продължихме с игра-пантомима ,,Познай професията“. Екипът на художниците  представи в комикс или рисунка професията на мечтите си. Екип ,,Компютърни специалисти“ се запознаха с програма Excel и използваха нейните възможности при финансов отчет – приходи и разходи. Екип посети обществена служба – Община Бургас. Учениците се запознаха  с работата на служителите в отдел Администрация при обслужване на клиенти. Посетиха архива на общината и имаха възможност сами да открият своите оригинални актове за раждане.

 

Място: Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“

Дата: 25.02.2022 г.

Тема: ,,От папируса до съвременните варианти – хартиен и електронен“

Учениците проследиха пътя на книгата ,,От папируса до съвременните варианти – хартиен и електронен“, научиха на какво са написани първите букви и как от каменните плочи се е стигнало до днешните печатни издания. С помощта и увлекателния разказ и напътствия на г-н Васил Иванов – издател на книги, децата влязоха в ролята на печатари и разбраха как са печатали книгите в миналото.

Посетиха  „Детския отдел“ на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“. В библиотеката учениците разбраха какъв път трябва да се извърви от автори, илюстратори и издатели, за да стигне книгата до читателите. След беседата по темата, дойде ред на най-веселата и забавна част за всички – играта на Интерактивния магичен под. Проектната задача, която децата изпълниха бе  създадени книжки в книжен и в дигитален вариант.

Може ли ученето да е интересно, но също така да провокира активност? Да, в училище  „ Петко Р. Славейков“ това се постига, като се работи по новата иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“.

Място: Плаж Бургас
Дата: 28.04.2022

Тема: Опазване на околната среда

Днес, на плажа, учениците съчетаха полезното с приятното, като заедно участваха в игри с екологична насоченост. На импровизирана сцена до брега на морето те показаха знания по опазване на околната среда, редуциране употребата на пластмаса, а разделени на отбори, участваха в игра, свързана с разделното събиране на отпадъци.

Нашето виждане е, че освен сериозно учене, на децата трябва да се даде възможност да се забавляват. Ние сме наясно, че едно дете се чувства добре, когато му се предоставят дейности, от които изпитва емоция, както и такива, които му носят собствена изява. По този начин децата придобиват самочувствие, щастливи са от успеха, който постигат и са доволни от изделията и продуктите, които сътворяват в екип“, заяви директорът.