Иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“

Иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“
Учебната 2022/2023

Място: Съдебна палата в град Бургас

Дата: 27.01. 2023 г.

Тема: В света на правото

На 27 януари четвъртокласниците посетиха Съдебната палата в град Бургас. Учениците влязоха в съдебната  зала, където се провеждат съдебни заседания по граждански, наказателни и административни дела.Домакините – съдия Яханаджиян, прокурор Ганева и адвокат Джамбазова ги запознаха със функциите на своите професии, спецификата в облеклото, нужното образование. Децата научиха нови понятия като: ищец, ответник, местопрестъпление, оглед, вещо лице, ДНК следи, дактилоскопни следи и др.

Учениците задаваха въпроси, облякоха тоги, влязоха в ролята на свидетел, адвокат, прокурор, съдия и седнаха на съдийската банка.

   В края на срещата  обсъдиха ситуацията,,Кражба в хранителен магазин до Славейковото училище“.

Място: Научен център ПланетУм

Дата: 23.12. 2022 г.

Тема: Силата на водата, вятъра и електричеството

Третото занятие посветихме на силата на вятъра, водата и електричеството. Посетихме интерактивен научен център ПланетУм. Със съдействието на чаровните ни гидове Иван и Злати открихме отговори на сложни въпроси и любопитни факти в областта на точните науки, като астрономията, физиката, биологията, дори и на подводната археология. Чрез различни игри проучихме и изпробвахме движението и посоката на  вятъра, образувахме вълни, генерирахме енергия, бяхме смели капитани на подводница. Не забравихме да си направим изкуствен сняг и коледен вулкан. Не забравихме и нашата Слънчева система, за която създадохме прекрасни проекти.

 

                                                                    В света на митовете и легендите

Място: Регионална библиотека – Бургас

Дата: 25.11. 2022 г.

През месец ноември се проведе второто занятие по проект „ Учене чрез силата на екипната креативност“. Темата, която развълнува и провокира творческата активност на четвъртокласниците бе „В света на митовете и легендите“. Кутията на Пандора, могъщият Зевс, легендарният Орфей, истинската Снежанка, чудовището от Лох Нес оживяха в ума, сърцето и ръцете на малките ни литератори, художници и математици. Представяме част от техните продукти.

 

Със сръчните ръце на майсторите

Място: Етнографски комплекс „Генгер“ – Айтос

Дата: 28.10. 2022 г.

Втора година в ОУ „П.Р. Славейков“ продължава иновацията „Учене чрез силата на екипната креативност“. На 28 октомври учениците от трите паралелки (а,б,в) на четвърти клас проведоха своето първо занятие на тема „Със сръчните ръце на майсторите“ в Етнографски комплекс „Генгер“ – гр. Айтос. С вълнение и емоции премина срещата с майсторите занаятчии по грънчарство, медникарство, стъклопис и шивачество, на които бяха зададени много въпроси, започващи със „Защо …“.
Освен че се запознаха с най – типичните за Айтоския край народни художествени занаяти, учениците влязоха в ролята на „чираци“ и изработиха своите първи изделия като грънчари и стъклописци. Често срещаните в приказките думички мотовилка, хурка и чекрък добиха своето реално измерение в очите на младите изследователи.
Емоциите продължиха в Зоопарк Айтос, където имаха щастието да се срещнат и с най-малкия му член – родилото се на 26 октомври маймунче, но най-много вълнение предизвика Баба Меца със своя номер на опитен артист.
Учениците не пропуснаха да покажат физическа издръжливост и сила на игрището и фитнес площадката в парк „ Славеева река“.

 

Иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“
Учебната 2021/2022

През учебната 2021/2022 г. учениците от 4 клас при ОУ ”П. Р. Славейков” се включиха в иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“ чрез въвеждане на иновативна организация на учебния ден в реална среда.

Целта на иновацията е включване на четвъртокласниците в  активно учене чрез въвличането им в екипна дейност, повишаване на учебните постижения на учениците по предмети, провокиране на тяхното мислене и креативност и формиране на практически умения.  За целта се прилага нова организация на учебния ден, използват се иновативни методи на преподаване, прилагат се изследователски методи и компетентностен подход.

Всеки последен петък от месеца обучението се пренася в реална среда (природен обект, музей, библиотека, обществена институция, фирма). Обхващат се учебните предмети БЕЛ – ИУЧ, Математика – ИУЧ, Изобразително изкуство – ЗП, Музика – ЗП, Компютърно моделиране – ЗП, Физическо възпитание и спорт – ЗП. Часовете се провеждат в различни обществени, културни институции, природни и исторически обекти. Учебното съдържание се обединява от основна водеща тема от различни области на живота. Учениците се разпределят на екипи според предпочитанията и силните си страни. Те извършват проучвателна дейност, обработват информация, създават екипни продукти от различни области, представени в тяхната взаимовръзка.

С иновацията се създават условия за повишаване активността на учениците. Провокира се техният изследователски дух, любознателността и креативността им. Развиват се фантазията и уменията на учениците за разрешаване на казуси. Удовлетворява се нуждата им от изява. Повишава се тяхната увереност и самооценка. Учениците се мотивират за действие и учене през целия живот.

Място: Черноморски солници

Дата: 22.10. 2021 г.

Тема: Солта е живот.

Учениците научиха интересни факти за солта, за симбиозата между живата и нежива природа, наблюдаваха с бинокли розовото фламинго,видяха лагуните с лечебна кал, влакчето, което превозваше сол от Северните до Южните солници, направиха солнички от хартия. Измерваха температура на въздуха и водата чрез уред, след което отразиха  в диаграма. Приготвиха туршия по рецепта на баба със сол, вода и зеленчуци. Рисуваха картини на морска тематика със сол. Реализираха проект: Кристалната структура на солта и презентация Солта е живот.

             

Място: Морска гара

Дата: 19.10.2022 г.

Тема: Овладяване на стихиите вода и вятър.

Учениците посетиха ветроходен клуб  „Порт Бургас”. Интересна и увлекателна беше дискусията с треньор от клуба. В демонстрацията – управление на ветроходна лодка участва и четвъртокласникът Андрей Гаров, състезател в клуба. В Планет УМ ,  научиха нови интересни факти за водата и вятъра и се забавляваха с интерактивни игри. Издигнаха във въздуха хвърчило на морския бряг. Изработихо ветропоказатели, пана от природни материали и хартиени модели на самолети,  с които инициираха състезание.

Място: Художествената галерия и Етнографски музей.

Дата: 17.12. 2021 г.

Тема: ,,Красотата е навсякъде“

Дейностите бяха посветени на Коледните празници. Учениците наблюдаваха ритъм, пропорция и симетрия в различни   проявления. Посетиха Художествената галерия и Етнографски музей. Екипи участваха в Арт терапия и изработиха елха, с която украсиха училището. Изработиха гирлянди, като редуваха геометрични форми в определен ритъм. Нарисуваха шевици в картички и проявиха творчество при съчиняване на  благопожелания за празниците. Чрез флашмоб в училищния двор поздравиха съучениците си и обществеността с Коледа и създадоха празнично настроение.

 

Място: Община Бургас

Дата: 28.01.2022 г.

Тема: „Мечтите стават реалност“

Занятието е посветено на различни професии.  Започнахме с презентация „ В коя област искам да се реализирам“. Продължихме с игра-пантомима ,,Познай професията“. Екипът на художниците  представи в комикс или рисунка професията на мечтите си. Екип ,,Компютърни специалисти“ се запознаха с програма Excel и използваха нейните възможности при финансов отчет – приходи и разходи. Екип посети обществена служба – Община Бургас. Учениците се запознаха  с работата на служителите в отдел Администрация при обслужване на клиенти. Посетиха архива на общината и имаха възможност сами да открият своите оригинални актове за раждане.

 

Място: Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“

Дата: 25.02.2022 г.

Тема: ,,От папируса до съвременните варианти – хартиен и електронен“

Учениците проследиха пътя на книгата ,,От папируса до съвременните варианти – хартиен и електронен“, научиха на какво са написани първите букви и как от каменните плочи се е стигнало до днешните печатни издания. С помощта и увлекателния разказ и напътствия на г-н Васил Иванов – издател на книги, децата влязоха в ролята на печатари и разбраха как са печатали книгите в миналото.

Посетиха  „Детския отдел“ на Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“. В библиотеката учениците разбраха какъв път трябва да се извърви от автори, илюстратори и издатели, за да стигне книгата до читателите. След беседата по темата, дойде ред на най-веселата и забавна част за всички – играта на Интерактивния магичен под. Проектната задача, която децата изпълниха бе  създадени книжки в книжен и в дигитален вариант.

Може ли ученето да е интересно, но също така да провокира активност? Да, в училище  „ Петко Р. Славейков“ това се постига, като се работи по новата иновация „Учене чрез силата на екипната креативност“.

 

Дата: 25.03.2022г.
Тема: „От зърното до хляба“                

Брашно, мая, сол, захар, вода и щипка любов… Тези съставки вложиха учениците в приготвянето на най-вкусния топъл хляб . В занятието  четвъртокласниците се докоснаха до магията в приготвянето на насъщния.

Децата се включиха в своеобразна кулинарна обиколка из различните държави, пред тях се разкриха тънкостите в традиционните хлябове на народите от цял свят, а в състезание получиха и важна информация за засаждането на семенцата. Хлябът, според вярванията, е душа. На Благовещение учениците, под ръководството на преподаватели и родители,  грижливо и с много вълнение ръчно замесиха тестото.

Научиха, че ръчно замесения хляб е лек не само за тялото, но и за душите. В духа на старите български традици, според които докато трае пресяването на брашното и месенето, момите пеят, нагиздени с пъстри носии и китки в косите, талантливи млади изпълнители огласиха с народна песен школския двор.

Учениците от екип  «Лимец» с много старание и любов  изработиха и илюстрираха  книжка за пътя на зрънцето Пшеничко .

Място: Бургаски плаж
Дата: 29.04.2022г.
Тема: “Надежда
за бъдещето – грижа за природата“

На плажа ученическите екипи съчетаха полезното с приятното, като заедно с учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав, ОУ „Отец Паисий“ – село Лозенец, обл. Добрич и иновативно начално училище „Петко Р. Славейков“ – гр. Бяла, област Русе,  участваха в игри с екологична насоченост. Проектният ден бе част от обмяната на добри практики с учители и ученици по проекта на МОН „Иновации в действие“.
На импровизирана сцена до брега на морето те показаха знания по опазване на околната среда и на нашето Черно море, рециклиране на пластмасата, а разделени на отбори, учениците участваха в игра, свързана с разделното събиране на отпадъци.

Изделията от отпадъчни материали и оригиналните костюми, изработени от екипите, впечатлиха гостите на събитието.

Проект ,,Учене чрез силата на екипната креативност“

Тема: Да се върнем назад във времето
Дата: 03.06.2022

Село Бръшлян се намира в сърцето на Странджа. Още с влизането,  в селото ни посрещна старата църква „Св. Димитър“ с килийното училище, където сладкодумната баба Станка ни запозна с историята на старото школо. Научихме, че в него са били обучавани само 12-13 годишни момчета на българско писмо и четмо, смятане и църковно песнопение. Учениците се пренесоха в 18 век, насядали на кожи и възглавници по земята, писаха с пръчици върху пясък или восъчни дъсчици. Запалихме свещички за здраве във вкопаната в земята църквичка , която датира от края на 18 век. Предполага се, че е издигната върху руините на тракийско светилище.

Село Бръшлян притежава истинско архитектурно съкровище- над 80 автентични къщи на повече от 200 години. Една от типичните странджански къщи е превърната в етнографски музей – Балювата къща. На приземния и етаж се е разполагал оборът и работилницата със стана. Потопихме се в миналото чрез обособената етнографска сбирка с типичното огнище, вкопано в стената…

 

Продължихме с разходка по екопътека «Извори на река Младежка ». Насладихме се на природната магия в Странджа. Мястото е прохладно, живописно и много приятно. Реката шуми със звучен ромон, а водите й са кристално чисти. Тук-там има малки водоскоци…Водни кончета, птичи песни, риби, плуващи между камъните…