Уважаеми родители, През учебната 2018/2019 год. ОУ „П.Р. Славейков“ ще приеме 48 деца в предучилищни подготвителни групи. Постъпването на децата в групите се осъществява по желание на родителите, съобразно утвърдени от Кмета на община Бургас правила. Приемът се извършва по електронен път. Всички деца, кандидатстващи за приемане в ППГ към училище се регистрират в Eлектронната система за записване [още]

Уважаеми родители, родителските срещи ще се проведат, както следва: за учениците от I и II клас         - на 05.09.2017г. от 17ч 30мин. за учениците от ПДГ                  - на 07.09.2017г. от 17ч 30мин. за учениците от III до VII клас   - на 11.09.2017г. от 17ч 30мин.

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕТО КАТО ЦЕНТЪР В ОБЩНОСТТА“ на Национална мрежа за децата Форум „Обединени срещу агресията" на децата в ОУ „П.Р.Славейков“ На 26 май 2017г. в ОУ „П.Р.Славейков“ – гр. Бургас се проведе Форум „Обединени срещу агресията на децата в ОУ „П.Р.Славейков“. Той е част от работата по проект „Училището като център в общността“ на Национална мрежа за децата. [още]

ПОКАНА за събрание на делегатите, излъчени от родителите за участие в избор на Обществен съвет при ОУ „П. Р. Славейков“- гр. Бургас ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Във връзка с влезлия в сила Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ. бр. [още]