Начало
tfe_no_thumb

Публична покана и документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка. Приготвяне и Доставка на закуски за учениците в ОУ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”, гр. Бургас за 2014 година.  Покана  Указание  Приложение Спецификация Решение за избор на изпълнител на обществената поръчка