В навечерието на християнския празник Великден заедно с празничния звън на камбаните прозвучаха и гласчетата на ваши съученици, които се изявиха със стихотворение или есе на тема "Моят град Бургас". Твориха и създадоха завладяващи есета Теодора Данчева, Анастасия Янакиева, Валентин Шошолов от 5 клас, Алберта Николова, Елена Генчева и Мадлен Николова от 6 клас, а [още]

„Училищна академия за млади учени” при ОУ "П.Р.Славейков" Бургас обявява On line състезание по математика. Участието не е обвързано с финансови средства и присъствие. Участие могат да вземат всички регистрирани потребители в сайта за електронно обучение в ОУ "П.Р.Славейков"-Бургас. Ученици, които желаят да участват, а нямат регистрация трябва да направят такава предварително на следния адрес: https://slaveykovoto.org/moodle/ в [още]

Училищна академия е продължение на проекта „Училищна Академия за млади учени". Цел: Възстановяването на дейността и цели развитие на интелектуалните заложби, въображението, творческите способности и физическите качества на учениците чрез използване на интерактивни методи и форми на обучение , както и предоставяне на условия за реализация и изява на всеки ученик в училищния живот. Училищна „Академия за млади [още]

На 06.12.2010 година бе възстанована дейността на Училищна „Академия за млади учени” Училищна академия е продължение на проект „ Училищна „Академия за млади учени. Функционирането и е съсредоточено в три школи, обединяващи учениците, обхванати във формите на СИП. Наставници на младите академици са учителите, ръководители на групите СИП и Дияна Петкова-педагогически съветник. Избран е ректор на Академията- Гергана [още]

EU

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ____________________________________________________________________________ На 24.06.2010 г. проведохме заключителна пресконференция: „ Училищна Академия за млади учени” Животът на един училищен проект”. Представена бе дейността на Академията пред ученици, учители, родители, представители на различни [още]

EU

Проект ВG051РО001-4.2.03 -0677 "Училищна академия за млади учени" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд ____________________________________________________________________________ На 11.06.2010г. в залата на галерия „Богориди”се проведе заключителна дискусия по проект „Училищна „Академия за млади учени”. Извънкласните дейности като възможност за активно участие и изява на всеки ученик”, [още]