Предстои „Седмица на популярни украински песни и танци“ в училище

С активното участие на Ученическия съвет в периода 23.01- 27.01.2023г. в училище ще се проведе „Седмица на популярни украински песни и танци“.
В час на класа на учениците от начален и прогимназиален етап ще бъде презентирано видео с популярни украински танци и една украинска песен в изпълнение на наши ученици от украински и български произход.Те ще се запознаят с интересна и любопитна информация на тема –популярни детски украински танци и песни, предварително подготвена и представена от ученици от Ученическия съвет.
Дейностите ще допринесат за създаването на позитивна атмосфера в класните стаи и ще благоприятстват процесите на учене и общуване в мултикултурна среда.
Дейностите подпомагат себеизявата и самоутвърждаването на всяко дете в многообразната училищна среда. Те се реализират по програмата „Училища за пример“, в която училището участва за втора поредна година.