Посещение на Археологическия музей

Учениците от 1.Г клас и ГЦОУД II А,В клас посетиха Археологически музей Бургас.

В рамките на водено посещение, учениците разгледаха предмети от праисторическите селища в региона от ІV-V хил. пр.Хр.и античните градове от епохата на Древна Тракия, гръцката колонизация на Черно море и от времето на Римската империя.

В края на посещението учениците бяха много доволни и изразиха своите благодарности на домакините, осигурили и предоставили разглеждането на музея по един интересен начин.