Дни на популярни детски украински игри

Много положителни емоции за децата от началните класове донесоха „Дни на популярни детски украински игри“
На 30.11.2022 год. стартираха „Дни на популярни детски украински игри“ в училище. Те провокираха голям интерес, смях и споделени положителни емоции у децата!
Учениците от началните класове се забавляваха искрено в часовете по физическо възпитание и спорт под ръководството на учителите си. Децата се включиха с желание в груповите дейности и получиха възможност за самоизява.Те показаха, че умеят да общуват и да се учат едни от други, докато играят заедно в една многообразна училищна среда!