Събрание за избор на Обществен съвет

ПРЕДСТОИ СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
Покана за събрание на делегатите, излъчени от родителите
за участие в избор на Обществен съвет при ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Бургас

Покана – Изтегли

Правилник за създаване, устройство и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата – Линк към МОН