Изложба на макети по география от петокласници

Учениците от V клас представиха проектите си по география, които бяха на тема:
Вътрешен и външен строеж на Земята.
С тях показаха своите знания и умения по предмета.

Изработването на макетите от една страна стимулира креативността и уменията на учениците, а от друга спомага за изучаване и по-лесно запомняне на характеристиките на изучаваните обекти.