С благодарност и признателност към учителите!

Месец октомври славейковите възпитаници посветиха на своите учители! С много желание и екипност учениците работиха по паралелки с идеята да изненадат и зарадват приятно преподавателите си. С помощта на инициативните и креативни деца от Ученическия съвет в училище подготовката на дейностите премина бързо и успешно! В знак на благодарност към труда,грижите и търпението на учителите класовете отправиха оригинални послания,с които създадоха много положителни емоции в класните стаи и докоснаха по неповторим начин сърцата на учителите си!