31 октомври – Международен ден на Черно море

Тази година отбелязваме 26 години от подписването на Стратегически план за Черно море.
Той е символ на надежда за по-добро бъдеще за 16 милиона души от 6 държави, населяващи крайбрежието му: България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна.
През 1996 година правителствата на черноморските държави приемат, че замърсяването на общото ни море създава рискове за всички гранични страни.