Познаваме пътните знаци

Учениците от четвърти клас проведоха обучение по Безопасност на движението по пътищата на тема „Пътни знаци“. Те се запознаха с най-важните за тях, като пешеходци, пътни знаци и демонстрираха на изградената в училище площадка правила за правилно преминаване през пешеходната пътека. Отправиха своите послания към възрастните като шофьори да бъдат внимателни на пътя, да шофират със съобразена скорост и да пазят децата.
</a>