Музикално-математическо уравнение

На 5 октомври – международния ден на учителя в ОУ „П. Р. Славейков“ се проведе бинарен урок на тема „Музикално-математическо уравнение“, представен от колегите Мария Георгиева, старши учител по музика и Елена Симеонова, старши учител по математика с участието на VIв клас. Гости бяха началника на РУО Бургас – Петя Петрова, Марияна Стефанова – директор и Велина Александрова – зам. директор на ОУ „В. Априлов“, Александър Иванов – директор на ОУ „Свети Княз Борис I“ и още много колеги математици и музиканти от други основни училища.