Да подарим надежда

Родители на ученици от ОУ „П. Р. Славейков“ – гр. Бургас поставиха началото на благотворителна инициатива „Да подарим надежда“.
Инициативата се проведе с цел подпомагане на бедстващи деца и ученици от село Каравелово, община Карлово. Проведе се на първия учебен ден под наслов „Без букет подари надежда“ и прерастна в общоучилищна.

Педагогическите специалисти и ръководството на училището приветства и подкрепи благотворителната инициатива.

Събрана бе сумата от 5404,30 лв., с която са подпомогнати 24 деца и ученици от бедстващи семейства на с. Каравелово.