Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца

Във връзка с изпълнението на дейности по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България (НППОЗД) се реализира поставянето на силанти (запечатването на фисури и ямки) на първите постоянни молари на децата от 5 до 8 годишна възраст в периода 26. септември — 30. ноември 2022 г

Целта на тази дейност е намаляването на зъбния кариес при децата и е напълно безплатна.