21 септември – Ден без загинали на пътя

Първокласниците от ОУ „ П.Р. Славейков“ – гр. Бургас проведоха своя първи урок по Безопасност на движение на специализираната площадка в двора на училището. Така те се включиха в  Дните на безопасност на ROADPOL. Заявиха готовност за отговорно отношение към въпросите на личната безопасност. Призоваха всички участници  в пътното движение да спазват правилата за опазване живота и здравето на децата.