Родителски срещи

График на родителските срещи за учебната 2022/2023 година

I и II клас – 08.09 от 17:30 часа – присъствено
III и IV клас – 12.09 от 18:00 часа – онлайн
V-VII клас – 13.09 от 18:00 часа – онлайн