Как развиваме умения на ХХI век в Славейковото училище

Защо има Конски залив без нито един кон в него?, Защо Бясното дърво се нарича така?, Кой живее в Змейовите къщи?, Как може да изядеш Странджански дядо и баба?, Кой танцува върху огнена жарава?, Къде траките са извършвали тайни жертвоприношения?, Кой населява Градът на мъртвите?, Има ли злато в Странджа?,  Как с носията разказваш за себе си?, Можеш ли да скриеш послание в шевицата?

В търсене на отговорите на тези въпроси се впуснаха учениците от първи, втори и шести клас от Славейковото училище заедно с маймунката Уни като част от проекта „Уникалната Странджа“. Следвайки патилата на Уни в търсене на храна, убежище и  приключения, учениците  изследваха специфичния релеф, изучаваха растителните и животински видове, застрашените и защитени представители на флората и фауната в Странджа, както и странджанския фолклор: народни песни, предания, обичаи, носии, шевици, светилища.   Крайният продукт на изследователската задача е двуезично електронно списание “Уникалната Странджа“ на български и английски език.

По време на изследването учениците се срещнаха с архитект проф.д-р Малвина Русева, автор на книгата „Тракийска култова архитектура“, която открехна вратата към тайнствените места в Странджа. Посетиха Природонаучен и Етнографски музей – Бургас. Направиха еднодневна екскурзия с учебна цел до с. Бръшлян и гр. Малко Търново. В село Бръшлян -архитектурен резерват от 1982 г. учениците посетиха килийното училище към църквата „Св. Димитър“. Пренесоха се в 18 век, насядали на кожи и възглавници по земята, и пишещи с пръчици върху пясък или восъчни дъсчици. След това влязоха в 150-годишна странджанска къща – музей, където добиха представа за особеностите на бита и занаятите в с. Бръшлян от втората половина на 19 век. Водопадът Докузак – най-големият в Природен парк “Странджа“, ги плени с красотата и спокойствието си. В Малко Търново учениците посетиха Историческия музей и Природната сбирка, която представя странджанската флора и фауна чрез фотоси и интерактивни модули. Изключителен интерес предизвика килимарската  работилница. Учениците имаха възможност сами да опитат да тъкат черги на вертикалните станове.

Решени да помогнат на Уни да намери отговори на въпросите, децата събираха и обобщаваха информация. Работиха с енциклопедии, направиха проучване в интернет и печата, провеждаха интервюта, изследваха материални и нематериални източници на информация, опитаха вкуса на традиционни странджански специалитети: зелник, странджанско дядо, бабек. Чрез екипни задачи обсъдиха и приложиха наученото от самостоятелната работа, споделиха идеи за създаване на елементи на крайния продукт, разпределиха ролята на всеки от екипа в изработването на електронното списание. Най-малките оцветиха странджански носии. Второкласниците изработиха схеми на автентични странджански шевици и изтъкаха пъстри черги. Ученици от шести клас подготвиха презентации за релефа, географските особености, природните забележителности и растителност в Странджа. Запознаха се с автентични странджански фолклорни текстове, като се докоснаха до неизчерпаемото фолклорно богатство на тази област. Народните песни ги впечатлиха както със съдържанието си, така и със своето неповторимо звучене. В легендите откриха различни поверия, свързани с едни от най-забележителни места в Странджа. Учениците се запознаха и с нестинарството – един от най-старите български обичаи, запазен по тези места и до днес. След като информацията беше обобщена, учениците я преведоха на английски език. Предстои изготвянето на двуезичното списание „Уникалната Странджа”.

Тази изследователска дейност е част от специално разработен план за развиване на едно от основните умения на XXI век – умението за работа в екип. В началото на учебната 2021-2022 г. ОУ „П. Р.Славейков“ е избрано да стане част от втория випуск на двугодишната програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“.   Фокусът на програмата е върху  подобряване на лидерските и преподавателски практики, които допринасят за успеха на всички ученици в училището.

Умението за работа в екип е част от социалните и междуличностни умения, които водят до житейски и кариерни успехи. Ефективността от обучението се повишава, когато учениците си сътрудничат, споделят идеи, работят по общи проекти. Това е ключово умение за съвременната работна среда, в което взаимодействието и обмяната на идеи имат важно значение.

Чрез работата по изследователската задача учениците надградиха знания и развиха  умения, учейки се един от друг при взаимодействието в екипа, учиха се самостоятелно да планират, да разпределят задачите си и да ги изпълняват в срок, развиха четивните и комуникативните си умения, критичното мислене и емоционалната интелигентност.

Главен учител Донка Панкова