Записване на приетите първокласници

Записването ще се извършва в периода от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г. / 8.00 ч. – 18.00 ч./.
Незаписаните ученици в указания период освобождават място за допълнителен прием на второ класиране.

Необходими документи за записване:

Лични документи:
– Акт за раждане на детето(копие+оригинал за сверка);
– Лична карта на родител(копие+оригинал за сверка);
– Удостоверение за завършена подготвителна група(оригинал)
– Документ, доказващ преференциите, които използва вашето дете(оригинал).

Училищните документи са поместени  в тази страница.