31 май – Световен ден без тютюнопушене

Денят се провежда по цял свят, подчертават се рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се апелира за ефективна политика, която да намали нивата на потребление.
Общински съвет по наркотични вещества, гр. Бургас съвместно с педагогическия съветник проведоха викторина – „Вредата и последствията от тютюна и никотина.“
С отбелязване на Световният ден за борба с тютюна се насочва вниманието към това как учениците могат да поемат контрола и грижата върху здравето си . Учениците от 5а клас в час на класа активно участваха и доказаха, че знаят как влияят цигарите и никотина върху здравето. Както активните, така и пасивните пушачи са с риск от различни заболявания . Тютюнопушенето е един от основните рискови фактори за възникване на редица социално значими заболявания като сърдечносъдовите, онкологичните, белодробните.
За всеки имаше специална награда от представителите на Общинска комисия по наркотични вещества, гр. Бургас