Иновации в действие – мобилност

В периода 17 – 20 май екип от учители и ученици на ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Бургас посети по проекта на МОН „Иновации в действие“ иновативно начално училище „Петко Р. Славейков“ – гр. Бяла, област Русе за обмяна на добри практики. Гости бяха и екипите от учители и ученици от СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав и от ОУ „Отец Паисий“ – село Лозенец, обл. Добрич.
В хода на посещението домакините представиха кратка история на училището и неговия съвременен вид; презентираха идеята за възникване и развитие на своята иновация „Дигитална математика“. В открития урок по математика (факултативно обучение) второкласниците показаха знания за таблично умножение и деление чрез използване на интерактивни образователни игри и Кинект камера – устройство за засичане на движенията. Учениците използват телата си, за да решат предоставените им задачи. Методът помага на децата да са по – раздвижени в класната стая, а лесните, енергични задачи правят ученето по – лесно и забавно.