Час на класа и занимания по интереси във 2.б клас

Учениците от 2.б клас обогатиха своите медицински познания. Предварително записаха, илюстрираха и представиха в нестандартен вид въпроси към медицинската сестра на училището. В часовете по занимания по интереси медицинското лице отговори изчерпателно на зададените въпроси. Темата продължихме и завършихме в часа на класа. Учениците имаха възможност да приложат знанията си на практика – с голямо желание и вдъхновение поставяха шини и правиха превръзки с бинтове. Едни нестандартни, забавни и изпълнени с много положителни емоции часове. Учениците бяха щастливи и доволни от наученото. С благодарност към медицинското лице на училището Диляна Георгиева.