Специална награда в НК „Водата – извор та живот“

Със специална награда в националния конкурс „Водата – извор на живот“ е отличен Даниел Желев, ученик от 3а клас. Поздравления за малкия художник!