Трето място в конкурс “Водата – извор на живот”- 2022 г.

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март от 1993 г. ежегодно. Неговата цел е да хвърли светлина върху проблемите, които биха настъпили, ако човечеството продължи по пътя на разрушение на околната среда и замърсяването на водата. Чрез него се привлича и внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.
Министерство на образованието и науката, РУО – Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, РИОСВ – Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас  дадоха възможност за изява на творческите възможности на учениците, както и стимулираха интересът им към решаване проблемите с опазване на водите и съхраняване на природата.

Сред 800 рисунки от цялата страна, творбата на  Юлия Бабушис от VI-В клас зае III място.

Поздравления за Юлия!