Отново повод да изпитаме гордост!

В Национален конкурс „Път към славата“ 2022, София, Алексима Рамчева от 3 а клас завоюва престижното 3 – то място в категорията вокал при втора група. Поздравления за талантливата ни ученичка!