Медиите говорят за нас

Радост, Тъга, Интерес или Гняв в ОУ „П.Р.Славейков“ – гр.Бургас

Когато се чувстваме приети, ценени и обичани, сме способни да покажем най-доброто от себе си и сме мотивирани да развиваме своя потенциал и възможности. Това важи с особена сила за децата.
През тази учебна година педагогическите специалисти при ПУО с помощни функции към Славейковото училище си поставят високата цел да установят емоционалното благополучие при възпитаниците си от начален етап на обучение.
Ориентирането в техните емоционални състояния по време на престоя им в училище е необходимо условие при планирането на дейности за подобряване на емоционалното им благополучие. Инициативата беше приета изключително добре от родителите, които дадоха съгласие при провеждането на диагностичните процедури.

През месец януари имаше измервания всеки петък в продължение на три седмици, като краят на процедурите завърши с провеждане на диагностична беседа от психолог или педагогически съветник.
Тези срещи преминаха в оживени и емоционални дискусии, в които децата споделяха за своите емоции и чувства в училище. Ясно и категорично се откроиха две водещи емоции у учениците в училище- радост и интерес.
Цялата статия може да прочетето тук -> Статия