Занимания по интереси в ГЦОУД

 През изминалата седмица, посветена на майката и здравословното хранене, учениците от ГЦОУД втори б клас „забъркаха“ плодова салата от хартиени плодове, които подредиха и поставиха върху табла.  По време на проведените беседи те споделиха какво е за тях майката, защо и как трябва да й се помага. Припомниха си правилата за здравословно хранене.