Големият мартенски празник във II-В клас

Вчера се проведе един необикновен урок, в който учениците обединиха знания и умения по литература, английски език и занимания по интереси. Урокът започна нестандартно. Пресъздадоха се първомартенските традиции и обичаи, посрещнаха и самата Баба Марта, която ги закичи с мартеници и ги поздрави за празника. Откроиха основните обичаи, свързани с празника, чрез стихотворение по литература, след което направиха плавен преход към познанията си по английски език. Демонстрираха умения да танцуват и пеят, поздравиха Баба Марта с ръченица. Тя им постави екипна задача, в която всеки от екипите изработи първомартенска картичка с пожелание.
 Присъстваха ръководството на училището и учители. Това беше Големият мартенски празник за учениците и всички присъстващи.