Национална олимпиада по Химия и ООС – областен кръг

Национална олимпиадата по Химия и ООС – областен кръг
12.02.2022 г
КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ
ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО Химия и ООС!

За пропускане в залите е необходим  документ за самоличност.