На вниманието на родители и ученици

Уважаеми ученици и родители,
На 07. 02. 2022 г. /понеделник/ учебните занятия ще се провеждат по утвърдения за II срок график, както следва:
I клас – Първа смяна – присъствено; 
II – IV клас – Втора смяна – присъствено;
V – VII клас – Първа смяна – ОРЕС.

Седмично разписание за II срок
Начален етап – изтегли
Прогимназиален етап – изтегли