ОУ „ Петко Рачев Славейков“ – Иновативно училище

„ Учене чрез силата на екипната креативност“

  Може ли ученето да е интересно и провокиращо активност?

Да, в училище  „ Петко Рачев Славейков“ от учебната 2021/2022 г. се работи по нова иновация „ Учене чрез силата на екипната креативност“. Един ден от месеца обучението се пренася в реална среда – природни и обществени обекти.Учениците наблюдават, експериментират, работят в екип. Провокира се техния изследователски дух, любознателността, креативността, развива се фантазията, уменията за разрешаване на казуси. Удовлетворява се нуждата им от изява. Повишава се тяхната увереност и самооценка. Мотивират се за действие и за учене през целия живот.

Проведени  са две занятия с обединяващи теми „ Солта е живот“  и „Овладяване на стихиите вода и вятър“.  За полезността и удовлетвореността говорят усмивките на децата.