Възобновяване на присъствени занятия за начален етап

Уважаеми родители и ученици,
Съгласно Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 на Министъра на образованието, присъствените учебни занятия за учениците от I до IV клас, чиито родители са декларирали съгласие за тестване, ще бъдат възобновени на 16.11.2021 г.- вторник.