До всички родители и ученици!

Уважаеми ученици и родители,
съобщаваме Ви, че считано от 08.11.2021 г. – понеделник –
учениците от V, VI, VII и II-Б клас преминават в ОРЕС.
Учениците от I,II-А, II-В, III и IV клас продължават да се обучават в електронна среда до второ нареждане.
Часовете на всички ученици ще се провеждат в MS Teams.